Pleieråd - Santex norska

Pleieråd

Hvis du følger pleieanvisningene nedenfor, kommer du til å ha glede av ditt Santex uterom i lang tid.

Aluminiumsprofiler

Miljøvennlig bruk av f.eks. såpe, oppvaskmiddel eller bare vanlig vann kan være nok til å rengjøre anodiserte aluminiumsprofiler. Sterke rengjøringsmidler eller slipemidler skal ikke brukes. Det er også viktig at aluminiumsprofilene ikke kommer i kontakt med fuktig eller nylagt sement eller mørtel. Disse materialene inneholder kalk, og er alkaliske i våt tilstand.

Vindusglass, energiglass og isolerglass

Våre vindus-, energi- og isolerglass kan hovedsakelig rengjøres som vanlig glass.

  • Bruk vanlig vindusrens, rikelig med vann og en myk, lofri klut eller en gumminal.
  • Rødsprit eller aceton løser opp enkelte forurensninger. En skånsomt pussemiddel kan brukes til å polere bort andre forurensninger. Pussemiddelet vaskes bort med rødsprit. Vask deretter glasset på vanlig måte.
  • Metallavleiringer, som eventuelt vises som riper, fjernes med svak syre, f.eks. 5-10 % saltsyre. Gjelder kun på energiglass. Bruk aldri skarpe metallgjenstander eller stålull til å skrape bord vanskelig smuss.
  • Vær oppmerksom på at det må være god ventilasjon hvis du setter opp lamellgardiner eller persienner. Det skal være mellomrom mellom glasset og gardinene eller persiennene.
  • Ved isolerglass må ikke alle partiene plasseres inntil hverandre i sollys. Det må være litt luftventilasjon mellom glassene. La partiene være litt åpne. Ellers kan det bli for varmt mellom partiene, og det mellomste glasset kan sprekke.

Takplater

Regelmessig og riktig utført rengjøring med egnet rengjøringsmiddel anbefales for å forlenge takets levetid. Det anbefales å følge disse instruksjonene for generell rengjøring. Disse vaskerutinene og vaskemidlene anbefales også for polykarbonatplater. Gjør slik:

  • Spyl av platen med vann.
  • Vask platen med en oppløsning av mild såpe eller oppvaskmiddel/rengjøringsmiddel og lunkent vann. Bruk en myk klut eller en svamp til å fjerne smuss og sot.
  • Skyll med kaldt vann, og tørk av med en myk klut for å unngå skjolder.
  • På større flater kan du bruke en høytrykksvasker. Vær forsiktig med å bruke tilsetningsstoffer i vannet.
  • Tenk på at snøen må skuffes bort fra taket når det er mye snø. Snøen må ikke ligge opp mot partiene. Risiko for isdannelse som kan føre til lekkasje og sprengskader.

Vifteelement

Den vanligste «feilen» på vifteelementer er at overopphetingsvernet er utløst. Dette er svært lett å utbedre. Elementet tilbakestilles ved å slå det av i ca. 10 minutter.

Årsaken til at overopphetingsvernet utløses, må utbedres. Det vanligste er at innsugingsgitteret er tilstoppet av støv. Støvsug annenhver måned. OBS! Støvsug både på innsugingsgitteret under og det som sitter på baksiden. Hvis det ikke hjelper, er det på tide å smøre glidelageret som sitter på venstre side av viftesylinderen. Fjern fronten og demonter lageret. Smør. Smør også på motorakselen (smørefett, teflonspray, 5-56).

0