Føl deg trygg med P-merking - Santex norska

Føl deg trygg med P-merking

P-merkning er en svensk kvalitetsmerking, utarbeidet og overvåket av RISE (Research Institutes of Sweden).
Les pressemeldingen

P-merking har lenge vært en selvfølgelig kvalitetsmerking av vinduer og dører, men nå finnes P-merking også for uterom. Det innebærer at uterom med P-merking har gjennomgått flere ulike tester for blant annet vann, vind, lufttetthet og u-verdi. For deg som velger et P-merket uterom, innebærer det at du kan føle deg trygg på at rommet holder høy kvalitet – i lang tid.

For Santex’ del innebærer P-merkingen at størsteparten av vårt brede sortiment av uterom er P-merket. Det betyr at produktene våre ikke bare oppfyller lov- og myndighetskrav, men også andre (og ofte høyere) krav som etterspørres av markedet. P-merking innebærer at produktene er typegodkjent, og at produsentens egenkontroll overvåkes av RISE.

Definisjon av begrepet «uterom»

P-merkingen innebærer også at RISE har utarbeidet en definisjon av «uterom». Et uterom:

  • er en enklere, lukket bygning med minst én yttervegg som er helt eller delvis glasset.
  • kan bygges som tilbygg i tilknytning til et eksisterende hus, eller som en helt frittstående bygning.
  • er ikke permanent oppvarmet, men kan ha mulighet for midlertidig oppvarming til full komfortstandard.

Klassifisering

P-merkingen består av tre ulike klasser, som i store trekk samsvarer med Santex’ glasspartier.

Klasse 1

Bruk om sommeren. Ikke beregnet for oppvarming.
Klasse 1 tilsvarer Santex’ glasspartier Elegance.

Klasse 2

Bruk i store deler av året (vår, sommer og høst). Beregnet for midlertidig oppvarming ved bruk.
Klasse 2 tilsvarer Santex’ glasspartier Elegance+.

Klasse 3

Bruk hele året. Beregnet for midlertidig oppvarming ved bruk.
Klasse 3 tilsvarer Santex’ glasspartier Superior.

0