Om Santex

Santex har vært en foregangsbedrift innen uteromsbransjen helt siden starten i 1982. I dag er vi Skandinavias ledende produsent – en posisjon vi har nådd takket være fokus på kvalitet i alle ledd: fra konstruksjon og innkjøpsrutiner via produksjon og salg til den ferdige leveransen hjem til deg. Det er dessuten en posisjon vi trives med – og som vi har tenkt å beholde også i fremtiden.

Santex er frihet fra bekymringer

Vi har bygd uterom i mer enn 30 år. Alt vi har lært om materialer, konstruksjon og design er innebygd i smarte, patenterte løsninger i vårt moderne sortiment. Santex er en markedsleder, og du må gjerne ha høye forventninger til oss. Det ser vi som et mål på kvalitet. Sammenlign oss med andre, og se nøye på detaljer som drypplister, sikkerhetsklosser, doble børstelister, skjulte skruer og annet. Små detaljer som utgjør en stor forskjell i fremtiden, når uterommet har vært i bruk noen år. Investeringene du gjør i dag, får du garantert tilbake senere. Et uterom øker verdien på huset ditt. Vel å merke hvis du satser på kvalitet.

Kvalitetsstyrt produksjon

Vårt moderne produksjonsanlegg på drøyt 6000 kvadratmeter er bygd for å gi raske og sikre leveranser. Hele kjeden fra ordre til leveranse er kvalitetsmessig sikret for å redusere feilkilder til et minimum. Dette er spesielt viktig med tanke på alle målbestillingene vi håndterer.

Store krav til underleverandører

For å sikre at kundene våre blir fornøyde med det vi leverer, stiller vi i vår tur høye krav til alle leverandørene våre. Med vår størrelse kan vi legge vekt bak kravene, og vi velger bare underleverandører som kan garantere høy kvalitet: Limtreet vi bruker i stammene er f.eks. av spesialsortert trevirke, og er klassifisert av Statens Provningsanstalt i Sverige.

Aktivt miljøansvar

Å ta ansvar for miljøspørsmål er en selvfølge for oss – og en kvalitetsfaktor vi arbeider aktivt med. Det gjør vi blant annet som medlem av REPA-registeret og ved bare å bruke resirkulerbare materialer som tre, glass og aluminium i uterommene våre. Produktene våre selges kun gjennom autoriserte forhandlere, noe som gir trygghet i tråd med våre kvalitetskrav. Det finnes utstillingsrom der du kan vurdere vår produktkvalitet. Hos alle autoriserte forhandlere finnes minst én kvalifisert Santex-ekspert som kan svare på dine spørsmål.

Santex’ forretningsidé

Santex skal som markedsleder utvikle – produsere – markedsføre –UTEROM – VINTERHAGER – FASADEPARTIER ved hjelp av sterke varemerker. Salget skjer gjennom kvalifiserte forhandlere i Norden, Tyskland og Sveits.

Energi og miljø

Santex’ uterom er miljøvennlige. Uterommet senker kostnadene til oppvarming av et hus, ved å fungere som ekstra isolasjon foran dører og vinduer, men også som en solfanger og en ekstra varmekilde når luften fra uterommet føres inn i huset. Med riktig energibruk sparer vi miljøet.

Santex er miljøbevisste og tar ansvar for produktene vi fremstiller. Vi sorterer og gjenvinner spillmaterialer fra produksjonen. Vi er dessuten medlem i REPA-registeret, næringslivets løsning på produsentansvar for gjenvinning. Medlemsavgiften brukes til innsamling og gjenvinning av materialer som går ut til forbrukere. Santex’ uterom er naturligvis resirkulerbare.

0