Nå finnes det P-merkede uterom på markedet

Santex feiret P-merkingssertifikatet med kake.

Det er nå definert en standard for uterom. RISE har det siste året arbeidet med utviklingen av denne standarden i samarbeid med blant andre Santex System AB. For Santex’ del har alt vært klart siden begynnelsen av april.

Pressemelding fra forskningsinstituttet RISE (fd. SP), 2017-05-29

Nå lanserer flere produsenter P-merkede uterom. Merkingen innebærer at uterommene er underlagt kvalitetskontroller utført av en uavhengig part, i dette tilfellet forskningsinstituttet RISE. Merkingen innebærer økt trygghet for forbrukerne.

Uteromsprodusentene har fått sine uteromsmodeller testet og vurdert av RISE. Sikkerhet, vanntetthet, lufttetthet, vindbelastning, bæreevne og energispesifikasjoner er blant punktene som er testet.

Merkingen betyr at uterommene ikke bare oppfyller lov- og myndighetskrav, men også andre (og ofte høyere) krav som etterspørres av markedet. P-merking innebærer at produktene er typegodkjent, og at produsentens egenkontroll overvåkes av RISE.

Gi trygghet
Hensikten med P-merkingen er å gi kjøperne trygghet når de kjøper et uterom. De får en tydelig bekreftelse på sikkerhet mot personskader, at uterommene tåler slagregn, og at bæreevne, stabilitet og holdbarhet oppfyller høye krav.

– Samtidig får produsentene god mulighet til å vise frem kvaliteten. Det gjør at både produsenter og forbrukere tjener på kvalitetsøkningen gjennom P-merkingen, sier Ulf Antonsson, prosjektleder ved RISE avdeling for byggfysikk og innemiljø.

Testingen innebærer ikke bare produktene, men også en overvåking av hele produksjonskjeden fra produksjon til montering.

Definisjon av uterom
P-merkingen innebærer også at RISE har utarbeidet en definisjon av «uterom». Et uterom er en enklere, lukket bygning med minst én yttervegg som er helt eller delvis glasset. Uterom kan bygges som tilbygg i tilknytning til et eksisterende hus, eller som en helt frittstående bygning. Det er ikke permanent oppvarmet, men kan ha mulighet for midlertidig oppvarming til full komfortstandard.

0